Zdrowa wieś - inkubatory zdrowia


Realizatorzy programu w ramach rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich powiatu gostyńskiego inicjują działalności pożytku publicznego służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców i wspierające rozwój poszczególnych wspólnot wiejskich i wspólnot gminnych.

Realizatorzy programu, jako organizatorzy partnerstwa na rzecz innowacji w zdrowiu w ramach powoływanych wiosek tematycznych tworzą sieć inkubatorów zdrowia.

„Zdrowa wieś”, jako marka wsi tematycznych jest elementem inkubatorów zdrowia organizowanych w ramach Powiatowego Inkubatora Zdrowia.

Głównymi uczestnikami Powiatowego Inkubatora Zdrowia są rodzinne indywidualne gospodarstwa rolne i wiejskie gospodarstwa domowe.

Uczestnikami Powiatowego Inkubatora Zdrowia mogą być również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz lokalne organizacje pozarządowe działające na terenie wsi.

Ideą inkubatorów zdrowia jest współdziałanie mieszkańców poszczególnych wsi, zwłaszcza podejmowanie wspólnych działań mających na celu rozwój własnej wsi i pośrednio rozwój lokalny gmin powiatu gostyńskiego, samego powiatu gostyńskiego oraz województwa wielkopolskiego.

Funkcjonowanie tak zorganizowanych lokalnych społeczności ma na celu realizację praw obywatelskich i konsumenckich mieszkańców wsi zgodnie z zakresami działania poszczególnych samorządów gminnych, samorządu powiatowego, a także samorządu województwa wielkopolskiego, w szczególności w sprawach: promocji zdrowia, rynku pracy, rozwoju lokalnego, edukacji, ekonomii i gospodarki społecznej, rolnictwa zrównoważonego, handlu i usług, zarządzania ryzykiem.

Podstawowe działalności prowadzone w inkubatorach zdrowia:

  • Agroturystyka Wspierana przez Konsumentów
  • Przedsiębiorczość Społeczna Wspierana przez Konsumentów
  • Rolnictwo Zrównoważone Wspierane przez Konsumentów
  • Handel i Usługi Wspierane przez Konsumentów
  • Zielony Biznes Wspierany przez Konsumentów
  • Zielona Energia Wspierana przez Konsumentów
  • Zdrowa Kuchnia Wspierana przez Konsumentów
  • Zarządzanie Ryzykiem Wspierane przez Konsumentów
  • Inne działalności, jakie okażą się konieczne w trakcie realizacji programu DAJEMY RADĘ.