Strategia programu


Celem strategicznym programu DAJEMY RADĘ jest zwiększenie wysiłków społeczeństwa (obywateli-konsumentów), administracji publicznej i samorządowej oraz partnerów w zakresie ochrony i promocji zdrowia - prowadzące do zmniejszenia nierówności w zdrowiu i poprawy stanu zdrowia oraz jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich powiatu gostyńskiego.


OBSZARY WSPARCIA

Ochrona zdrowia

CEL STRATEGICZNY

Promocja zdrowia oraz prewencja wczesna i pierwotna chorób nowotworowych.

REALIZACJA

Obywatelski Ośrodek Prewencji Pierwotnej KARA NA RAKA.

Edukacja

Rozwój zasobów ludzkich na obszarach wiejskich.

Wielofunkcyjna Placówka Edukacji Społecznej im. Stanisława Staszica.

Obszary wiejskie

Rozwój lokalny obszarów wiejskich i wspieranie lokalnych społeczności oraz promocja zdrowego stylu życia.

Powiatowy Inkubator Zdrowia im. Edwarda Potworowskiego.

Zielony rynek pracy

Promocja zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Agencja Obsługi Inkubatorów Zdrowia.

Przedsiębiorczość społeczna i gospodarka wiejska

Budowanie fundamentów ekonomicznych i marketingowych oraz wspieranie sieci współpracy podmiotów zrzeszonych w klastrze.

Gostyński Klaster Zdrowia.

Rolnictwo wielofunkcyjne

Promocja zrównoważonego rolnictwa wspieranego przez konsumentów (ZRWK) oraz budowa na obszarach wiejskich infrastruktury wspierającej zdrowy styl życia.

Społeczne Gospodarstwo Rolne OAZA POD LASEM.

Przedsiębiorczość wiejska

Rozwój handlu i usług oraz wspieranie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Wirtualny Preinkubator Przedsiębiorczości REAKTYWACJA.

Rachunkowość rolna

Budowanie podstaw ekonomicznych gospodarstw rolnych.

Internetowy System Obsługi Gospodarstw Rolnych ISOGR.

Zarządzanie ryzykiem

Rozwój ubezpieczeń gospodarczych i alternatywnych na obszarach wiejskich.

Kluby Ubezpieczonych MUTUAL CLUB.

Zarządzanie programem

Administracja programem.

Biuro Programu DAJEMY RADĘ.