Spójność programu z innymi dokumentami i programami


Poniżej przedstawiony jest fragment tabeli z dokumentami strategicznymi, obowiązujące na różnych poziomach decyzyjnych, tj. dokumenty wspólnotowe europejskie, krajowe, regionalne (wielkopolskie) i lokalne (gostyńskie) wraz z ich celami i priorytetami, które wzięto pod uwagę w trakcie opracowywania programu DAJEMY RADĘ.